Το Συνδικάτο

Το "Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας" αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική  οργάνωση στον Νομό Μεσσηνίας και εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Το συνδικάτο έχει ταξικό προσανατολισμό και αγωνίζεται αποκλειστικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων απορρίπτοντας τη λογική της ταξικής συνεργασίας, της συνεργασίας δηλαδή με την εργοδοσία και τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις.

Το συνδικάτο συσπειρώνεται με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο,  προωθεί το πλαίσιο διεκδικήσεών του και επιδιώκει τη συσπείρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών υπαλλήλων με το σωματείο και το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Συνεργάζεται και εκδηλώνει την αλληλεγγύη του με όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα κοινωνικά στρώματα με τα οποία έχει στην παρούσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία κοινά ή παραπλήσια συμφέροντα.

Δεν περιορίζεται μόνο σε εργασιακά ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τους ιδιωτικούς υπάλληλους. Επιδιώκει να συνδέσει την υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων με μια συνολικότερη πολιτική αντίληψη, επιδιώκει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιωτικούς υπαλλήλους να συνειδητοποιήσουν την προοπτική της εξουσίας των εργαζομένων, την προοπτική της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας.

JoomShaper